• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
A munkavállaló egy gimnáziumban pedegógus munkakörben 2019. szeptember 01-től. 2020. március 18-án az egyik szülő felkereste az igazgatót, és bveszámolt neki arról, miszerint az egyik ismerőse felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik szexuáis tartalmakat felvonultató internetes portálon az iskola egyik tanára - nevezuetesen a munkavállaló - egy pornográf- video felvételes is megtalálható. Az iskola igazatója 2020. március 20-án, vizsgálatot rendelt el, majd ennek lezárást követő napon 2020. április 04-én azonali hatállyal felmondta a munkavállaló munkaviszonyát arra hivatkozve, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségét, a munkáltató jó hírnevét e felvételell megsértette, olyan helyzet alakult ki, amelynl fogva a munkaviszony fenntartása lehetetlenné vált.

A munkaválllaó védekezésül előadta, felvétel magáncélú felhasználaszra készült, az ő belegyetzése nélkül tárták a nyilvánosság elé.

Önnök szerint jogszerű-e a munkáltató azonnali felmondása?

1 Answer

0 értékelés

 

 

 kedves Kérdező! 

A munkavállaló és munkáltató közötti jogviszony azonnali hatályú felmondása jelentős jogi kérdéseket vet fel, amelyek megértése kulcsfontosságú mindkét fél számára. A Munka Törvénykönyve (Mt.) szabályozza az azonnali hatályú felmondás feltételeit, és előírja, hogy az azonnali felmondást minden esetben írásban kell közölni, világos, valós és okszerű indokokkal alátámasztva.

 

A munkáltatói azonnali hatályú felmondás alapját általában a munkavállaló munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségének szándékos vagy súlyosan gondatlan jelentős mértékű megszegése, vagy egyébként olyan magatartás képezi, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az Mt. 8. §-a kimondja, hogy a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amely munkáltatója jogos gazdasági érdekeit vagy jó hírnevét veszélyeztetné, még munkaidején kívül sem, különösen ha ez közvetlenül és ténylegesen alkalmas a munkáltatói jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére​​.

 

A munkáltató azonnali felmondása esetén fontos megemlíteni a jogellenes munkaviszony megszüntetésének következményeit is. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt, a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló részére a jogellenes megszüntetésből eredő kárt. E kár meghatározása során a munkavállaló akár 12 havi munkabérnek megfelelő kártérítésre is igényt tarthat, továbbá jogosult lehet végkielégítésre is.

A munkavállaló és munkáltató közötti jogviták esetén a bírósághoz fordulás lehetősége áll fenn. A bírói gyakorlat alapján, ha a felek a felmondás okát vitatják, bírósághoz kell fordulniuk. A kereset megindítására a felmondás közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség. A bírósági eljárás során a munkavállaló és munkáltató egyaránt bizonyítékokat terjeszthet elő, és az eset körülményeit részletesen megvizsgálják a bírósági határozat meghozatala érdekében.

Összességében a munkavállaló és munkáltató közötti jogviszony azonnali hatályú felmondása komplex jogi kérdéseket vet fel, amelyek megértése és kezelése kulcsfontosságú a munkavállaló jogainak és kötelezettségeinek megfelelő érvényesítéséhez.

Üdvözlettel:

 

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

...